ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ

Νέα του Φάρου Τυφλών [ 2010 ]

Οδηγίες Πλοήγησης

Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης

Την Κυριακή 11 Ιουλίου, ώρα 7.30 το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού - Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης (ΚΕΤΕΠΟ-ΒΜΕ) ανοίγει τις πύλες του στο κοινό με ένα νέο μουσείο, το Σκαγιοποιείο Γεωργίου Αναιρούση που βρίσκεται στην οδό Γ. Παπανδρέου (νούμερο). Το μουσείο θα εγκαινιάσει ο Δήμαρχος Ερμούπολης, κ. Γιάννης Δεκαβάλλας.

Το εργοστάσιο “κυνηγετικών σφαιριδίων” λειτουργούσε ήδη από το 1889. Αποτελείται από τον πύργο ψύξεως, ύψους περίπου 20μ και τα περί αυτόν ισόγεια τμήματα. Σήμερα διασώζεται αυτούσιο, με σημαντικό τμήμα του αυθεντικού μηχανολογικού εξοπλισμού και θεωρείται από το βρετανικό Ινστιτούτου Ironbridge ως η πληρέστερη μονάδα στο είδος της σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 1989 κρίθηκε διατηρητέο από τη Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού του ΥΠΠΟΤ. Στη συνέχεια αγοράστηκε από το Δήμο Ερμούπολης με σκοπό να αποτελέσει τμήμα του ΚΕΤΕΠΟ-ΒΜΕ και του μουσειακού συγκροτήματος που αναδεικνύει την βιομηχανική κληρονομιά της Σύρου, μοναδικής για τα ελληνικά δεδομένα.

Το μουσείο καλεί τον επισκέπτη να ταξιδέψει σε άλλες εποχές, όταν η σκληρή καθημερινότητα ανέδυε την αυθεντικότητα των πραγμάτων. Οι λεζάντες των εκθεμάτων είναι γραμμένες και σε γραφή Braille, ενώ διατίθεται και ειδικός οδηγός με τα κείμενα του μουσείου για τυφλά άτομα.

7/5/2010