ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ

Νέα του Φάρου Τυφλών [ 2010 ]

Οδηγίες Πλοήγησης

Ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Αρχαιολογικό Μουσείο Ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία «Οκτώβριος-Μήνας ευαισθητοποίησης για τυφλά ή με μειωμένη όραση άτομα», προτείνει μια σειρά ξεναγήσεων στην έκθεση Ειδωλίων που φιλοξενείται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Μετά την ξενάγηση στις αίθουσες της έκθεσης ακολουθεί συζήτηση στο Αμφιθέατρο του Μουσείου, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να αγγίξουν ακριβή αντίγραφα των πιο χαρακτηριστικών τύπων ειδωλίων.

Ημέρες διεξαγωγής του προγράμματος είναι
Τετάρτη13/10/2010,
Τετάρτη20/10/2010,
Τρίτη 26/10/2010 και οι ώρες διεξαγωγής : 10:00 π.μ.- 11:00 π.μ.

Παρακαλούνται όσοι θέλουν να συμμετέχουν να δηλώσουν ημερομηνία στην Κοινωνική .Υπηρεσία . του Φ.Τ.Ε μέχρι τέλος Σεπτέμβρη.
Τηλ. 2109415222

9/14/2010