ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μουσείου Αφής

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μουσείου Αφής

Προσαρμοζόμενο πάντα στις απαιτήσεις των καιρών, με αφορμή τα ιδιαίτερα δεδομένα λόγω της πανδημίας, αλλά και προκειμένου να καταστήσει δυνάμει αποδέκτες των μοναδικών προγραμμάτων του όλους τους μαθητές από όλη την Ελλάδα, το Μουσείο Αφής εγκαινίασε το 2021 το Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά του.

Έτσι, σε συνεργασία με σχολεία σε όλη την Ελλάδα, εφαρμόζει εξ αποστάσεως με τη βοήθεια της τεχνολογίας το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, δίνοντας την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά-μαθητές, ακόμα και των πιο απομακρυσμένων περιοχών, να γνωρίσουν το Μουσείο Αφής και να ευαισθητοποιηθούν ως προς την αναπηρία της τυφλότητας.