ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

«Υποδοχή και Διαχείριση ομάδων με οπτική αναπηρία σε χώρους πολιτισμού»

«Υποδοχή και Διαχείριση ομάδων με οπτική αναπηρία σε χώρους πολιτισμού»

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας, μέσω του Μουσείου Αφής, διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια ενηλίκων με τίτλο «Υποδοχή και Διαχείριση ομάδων με οπτική αναπηρία σε χώρους πολιτισμού». Πρόκειται για δια ζώσης ή διαδικτυακά σεμινάρια υποδοχής και διαχείρισης ομάδων τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης σε χώρους πολιτισμού, τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες του μουσειακού χώρου, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και σε όλους όσους ασχολούνται με πολιτιστικά αγαθά και επιθυμούν να τα επικοινωνήσουν σε επισκέπτες με ολική ή μερική απώλεια όρασης.

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος και την υλοποίηση των σεμιναρίων, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν στο 210-9415222 (Γραμματεία Φ.Τ.Ε.) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fte.org.gr.