ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Εκπαιδευτικά προγράμματα βιωματικού χαρακτήρα για σχολικές ομάδες

Εκπαιδευτικά προγράμματα βιωματικού χαρακτήρα για σχολικές ομάδες

Το Μουσείο Αφής πραγματοποιεί καθημερινά σε προγραμματισμένη βάση ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, βιωματικού χαρακτήρα για παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων από όλη την Ελλάδα (κυρίως πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με ειδικά διαμορφωμένη δομή ανά περίπτωση. Στόχος η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των παιδιών σε θέματα οπτικής αναπηρίας, αλλά και η μοναδική εμπειρία άμεσης και δημιουργικής επαφής τους με τα εκθέματα του μουσείου και άρα με την τέχνη και τον πολιτισμό, μέσω της αίσθησης της αφής.

Η λεκτική περιγραφή, με τη χρήση μάσκας και το κλείσιμο των ματιών κατά τη διάρκεια των διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών δίνουν στα παιδιά σημαντικές πληροφορίες για την καθημερινότητα, τις δυνατότητες και δυσκολίες των ατόμων με οπτική αναπηρία και συμβάλλουν στην καλλιέργεια των εννοιών αποδοχής της διαφορετικότητας και συμπερίληψης.

Επίσης, το Μουσείο Αφής αποτελεί εκπαιδευτικό προορισμό για ομάδες φοιτητών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως παιδαγωγικής κατεύθυνσης, καθώς και από τον χώρο υγείας και ψυχικής υγείας.

Τιμή εισιτηρίου 3 ευρώ (κατ’ άτομο).