Ανάγλυφο από βάση τρίποδα

Ανάγλυφο από βάση τρίποδα

Μαρμάρινη βάση αναθήματος. Βρέθηκε στην Αθήνα, βορειοανατολικά του Θησείου, το 1891. Έφερε πιθανόν χάλκινο αναθηματικό τρίποδα. Στις τρεις πλευρές της βάσης υπάρχει ανάγλυφη η ίδια παράσταση ενός ιππέα που καλπάζει προς έναν τρίποδα. Στην τέταρτη πλευρά υπάρχει χαραγμένη επιγραφή με τα ονόματα τριών νικητών φυλάρχων και την υπογραφή του γλύπτη Βρύαξη. Μέσα του 4ου αι. π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.