Ανάγλυφο του Διός

Ανάγλυφο του Διός

Μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο από την Αθήνα ή τον Πειραιά. Έχει σχήμα κτηρίου με παραστάδες και ανάγλυφα ακροκέραμα στη στέγη. Αριστερά παριστάνεται καθισμένος σε θρόνο ο Ζευς Μειλίχιος. Μπροστά του γονατισμένη μία γυναίκα ακουμπά τα γόνατα του θεού. Οι υπόλοιπες μορφές είναι λατρευτές, ένας από τους οποίους οδηγεί κριάρι για θυσία, ενώ η τελευταία γυναικεία μορφή μεταφέρει ένα κυλινδρικό καλάθι. Δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.