Ανάγλυφο οπλιτοδρόμου

Ανάγλυφο οπλιτοδρόμου

Ανάγλυφο οπλιτοδρόμου από παριανό μάρμαρο. Βρέθηκε στην Αθήνα, κοντά στο Θησείο, το 1901. Παριστάνεται ένας γυμνός νέος με κράνος αττικού τύπου να τρέχει προς τα δεξιά σε αγώνα δρόμου με βαρύ οπλισμό, φέροντας τα χέρια μπροστά στο στήθος. Γύρω στο 500 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.