Αντίγραφα κιόνων (3)

Αντίγραφα κιόνων (3)

Αντίγραφα δωρικού, ιονικού και κορινθιακού κίονα. Δωρεά Υ.Σ.Μ.Α (Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης).

πισω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Περισσότερα εκθέματα σε αυτήν τη συλλογή:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ