Αργυρός στατήρ Αίγινας

Αργυρός στατήρ Αίγινας

Αργυρός στατήρ Αίγινας 479-456 π.X. Εμπρόσθια όψη: θαλάσσια χελώνα. Οπίσθια όψη: Έγκοιλο τετράγωνο διαιρούμενο σε πέντε πεδία. Νομισματική συλλογή Alpha Bank 3939.