Αργυρό τετράδραχμο Αθηνάς

Αργυρό τετράδραχμο Αθηνάς

Αργυρό τετράδραχμο Αθηνάς 430-420 π.X. Εμπρόσθια όψη: Κεφαλή Αθηνάς με αττικό κράνος διακοσμημένο με φύλλα ελιάς. Οπίσθια όψη: ΑΘΕ Γλαύλα (κουκουβάγια), ιστάμενη προς τα δεξιά, το κεφάλι κατενώπιον. Αριστερά, κλαδί ελιάς και ημισέληνος. Νομισματική συλλογή Alpha Bank 2137.

πισω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Περισσότερα εκθέματα σε αυτήν τη συλλογή:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ