Αρύβαλος – Σκύφος – Αγγείο

Αρύβαλος – Σκύφος – Αγγείο

1. Αρύβαλος. 5ος αιώνας π. Χ. Κλασική περίοδος. Μελαμβαφής αγγείο μεταφοράς υγρών, αρωματοδοχείο. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

2. Σκύφος του 5ου αιώνα π.Χ. Κλασική Περίοδος. Ερυθρόμορφη παράσταση από την Ιλιάδα του Ομήρου. Στην μια πλευρά απεικονίζεται ο γέρο Πρίαμος που πηγαίνει στον Αχιλλέα και στην άλλη πλευρά οι υπηρέτες μεταφέρουν τα δώρα. Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης Βιέννη.

3. Μόνωτο αγγείο. 5ος αιώνας. Μελαμβαφή / Αγγείο πόσης.  Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Περισσότερα εκθέματα σε αυτήν τη συλλογή: