Ο Δισκοφόρος του Διπύλου

Ο Δισκοφόρος του Διπύλου

Τμήμα επιτύμβιας στήλης από πεντελικό μάρμαρο. Βρέθηκε στον Κεραμεικό της Αθήνας, κοντά στο Δίπυλο, το 1873. Το θραύσμα προέρχεται από το πάνω μέρος της στήλης και σώζει το κεφάλι ενός νέου σε κατατομή, που κρατά με το αριστερό του χέρι έναν αγωνιστικό δίσκο. Γύρω στο 550 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.