Ειδώλιο τύπου « Ψ»

Ειδώλιο τύπου « Ψ»

Πήλινο ειδώλιο γυναικείας μορφής τύπου «Ψ». Η μορφή αποδίδεται σχηματικά με κυλινδρικό κάτω κορμό, πλαστική απόδοση των μαστών στο σανιδόμορφο στήθος, υπερυψωμένα χέρια και πτηνόμορφο πρόσωπο. Ειδώλιο αυτού του τύπου, που ερμηνεύονται ως θεότητες ή απεικονίσεις της γυναίκας – αναθέτη σε στάση ευλογίας, προέρχονται από τάφους και ιερά. ( Μυκηναϊκών χρόνων, τέλη 13ου – μέσα 11ου π.Χ.)

Περισσότερα εκθέματα σε αυτήν τη συλλογή: