Έχελος και Νύμφη Βασίλη

Έχελος και Νύμφη Βασίλη

Αναθηματικό ανάγλυφο από πεντελικό μάρμαρο. Σύμφωνα με την επιγραφή στο επιστύλιο, ήταν αφιέρωμα στον Ερμή και στις Νύμφες. Στη μία όψη απεικονίζεται η αρπαγή της Νύμφης Βασίλης από τον ήρωα Έχελο. Στην άλλη όψη απεικονίζονται μία θεά, πιθανόν η Άρτεμις, ένας γενειοφόρος θεός, μία ποτάμια θεότητα, ο Κηφισός και τρεις Νύμφες σε διαφορετικές στάσεις. Γύρω στο 410 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.