Κεφάλι του Διαδούμενου

Κεφάλι του Διαδούμενου

Κεφαλή αγάλματος νέου διαδούμενου από νησιωτικό μάρμαρο. Το άγαλμα βρέθηκε στη Δήλο το 1894. Παριστάνεται γυμνός νικητής αθλητής που δένει ταινία στο κεφάλι του. Χρονολογείται γύρω στο 100 π.Χ. και αντιγράφει ένα διάσημο άγαλμα του Πολύκλειτου του 450-425 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.