Ο Κούρος της Βολομάνδρας

Ο Κούρος της Βολομάνδρας

Επιτύμβιο άγαλμα κούρου από παριανό μάρμαρο. Βρέθηκε στη Βολομάνδρα Αττικής το 1903. Παριστάνεται γυμνός νέος με μακριά μαλλιά, που πέφτουν στην πλάτη σε αστραγαλόσχημες μπούκλες και συγκρατούνται πάνω από το μέτωπο με ταινία με φλογόσχημα κοσμήματα. Γύρωστο 560-550 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.