Κύαθος – Πυξίδα – Κύλικας – Κύπελο

Κύαθος – Πυξίδα – Κύλικας – Κύπελο

1. Κύαθος με ταινιωτό διάκοσμο και ερωδιούς (πουλιά) σε μετόπες κορινθιακού εργαστηρίου, κληρονομιά μυκηναϊκής παράδοσης που εμφανίζεται ως το τέλος της ύστερης γεωμετρικής περιόδου. Μουσείο Μπενάκη.

2. Πυξίδα του 750 π.Χ. – 720 π.Χ. Γεωμετρικός ρυθμός με γραπτή μελανή διακόσμηση, ο οποίος χρησίμευε ως αγγείο αποθήκευσης π.χ. για κοσμήματα κ.α. Μουσείο Κεραμικού.

3. Κύλικας αυστηρού ρυθμού του 480π.Χ. με χαμηλό πόδι σε δακτυλιόσχημη βάση. Στο εσωτερικό του αγγείου απεικονίζεται ο Απόλλων καθισμένος με λύρα στο αριστερό του χέρι και στο δεξί κάνει σπονδή με φιάλη. Στην αριστερή μεριά υπάρχει καστανόμαυρο πουλί. Μουσείο Δελφών.

4. Μόνωτο κύπελο γεωμετρικού ρυθμού του 750 π.Χ – 720 π.Χ. Κύπελο με γραπτή μελανή διακόσμηση. Μουσείο Κεραμικού.