Ο λίθος ΙΙ της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα

Ο λίθος ΙΙ της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα

Δύο έφιπποι νέοι καλπάζουν προς αριστερά στην πομπή της γιορτής των Παναθηναίων. Ο πρώτος είναι γυμνός, με μόνο ρούχο τη χλαμύδα του. Η χλαμύδα συγκρατείται στον λαιμό με πόρπη και ανεμίζει πίσω από τον ιππέα. Ο νέος στρέφεται προς τα πίσω και σηκώνει το αριστερό χέρι είτε για να φτιάξει τα μαλλιά του είτε για να δώσει κάποιο σήμα στον επόμενο ιππέα. Με το δεξί χέρι κρατά τα χαλινάρια του αλόγου του. Οι οπές στα μαλλιά του θα χρησίμευαν για την στερέωση μεταλλικού στεφανιού. Ο δεύτερος ιππέας φοράει θώρακα πάνω από τον κοντό του χιτώνα και εμβάδες (μπότες). Στα σώματα των αλόγων υπάρχουν οι οπές όπου στερεώνονταν τα μεταλλικά χαλινάρια. Ο πρωτότυπος λίθος βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ στο Μουσείο Ακρόπολης εκτίθεται αντίγραφό του. Θέμα της ζωφόρου του Παρθενώνα είναι η πομπή της γιορτής των Παναθηναίων. Βρετανικό Μουσείο.