Λύχνος (Καντήλα)

Λύχνος (Καντήλα)

Ένα ακόμη εντυπωσιακό σχήμα Κυκλαδικού αγγείου είναι η λεγόμενη “καντήλα”, ένα δοχείο με σφαιρικό σώμα, κωνικό πόδι και ψηλό, κυλινδρικό λαιμό. Γύρω από το σώμα τους φέρουν τέσσερις διάτρητες προεξοχές από τις οποίες το αγγείο θα μπορούσε να κρεμαστεί από την οροφή ή το κλαδί ενός δέντρου. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.