Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής

Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής

Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδος 3200 π.Χ. -2800 π.Χ. Τα κυκλαδικά ειδώλια αυτού του τύπου παριστάνουν γυναικείες μορφές που στέκουν γυμνές με τα χέρια διπλωμένα στο στήθος. Η αφηρημένη μορφή τους ίσως να αποτελούσε ιδεατή απόδοση μιας μεγάλης ‘Μητέρας Θεάς’ σύμβολο γονιμότητας και αναγέννησης.