Μαρμάρινο κεφάλι Ομήρου

Μαρμάρινο κεφάλι Ομήρου

Μαρμάρινο κεφάλι, πιθανότατα του Ομήρου. Ρωμαϊκό αντίγραφο ελληνιστικού πρωτοτύπου. Από τον Πειραιά.

πισω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Περισσότερα εκθέματα σε αυτήν τη συλλογή:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ