Πήλινο Γυναικείο ειδώλιο

Πήλινο Γυναικείο ειδώλιο

Η μορφή έχει πτηνόμορφο πρόσωπο και σώμα σε σχήμα δίσκου, όπου δηλώνονται ανάγλυφα το στήθος και τα χέρια. Μυκηναϊκών Χρόνων. 14ος αιώνας.

πισω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Περισσότερα εκθέματα σε αυτήν τη συλλογή:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ