Πήλινο Γυναικείο ειδώλιο

Πήλινο Γυναικείο ειδώλιο

Η μορφή έχει πτηνόμορφο πρόσωπο και σώμα σε σχήμα δίσκου, όπου δηλώνονται ανάγλυφα το στήθος και τα χέρια. Μυκηναϊκών Χρόνων. 14ος αιώνας.

Περισσότερα εκθέματα σε αυτήν τη συλλογή: