Πρώτο νόμισμα από ήλεκτρο της Ιωνίας / Λυδία

Πρώτο νόμισμα από ήλεκτρο της Ιωνίας / Λυδία

Πρώτο νόμισμα από ήλεκτρο της Ιωνίας / Λυδίας 630-600 π.X Εμπρόσθια όψη: Δεν υπάρχει εικονογραφικός τύπος. «Άτυπο» νόμισμα. Οπίσθια όψη: Δύο έγκοιλα τετράγωνα.

πισω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Περισσότερα εκθέματα σε αυτήν τη συλλογή:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ