Πυξίδα – Κύλικας

Πυξίδα – Κύλικας

1. Πυξίδα μελαμβαφή με ερυθρή και λευκή διακόσμηση. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

2. Κύλικας (αγγείο πόσης). 14ος αιώνας π.Χ. Μυκηναϊκός ρυθμός. Διώτη κύλικα με πόδι με καστανό διάκοσμο σε υπόλευκο υπόβαθρο.