Σείστρο

Σείστρο

Το σείστρο αποκαλύφθηκε ακέραιο στο ταφικό κτήριο 9 του νεκροταφείου στη θέση Φουρνί των Αρχανών. Χρονολογείται στη Μεσομινωική ΙΑ περίοδο (2100-1900 π.Χ.). Αποτελείται από ελλειψοειδή ταινιόσχημη σφενδόνη, η οποία φέρει στις πλευρές δύο ζεύγη οπών για την προσάρτηση ξύλινων οριζόντιων στελεχών. Τρία πήλινα δισκάρια, διάτρητα στο κέντρο, στερεώνονταν στα οριζόντια στελέχη. Η επιμήκης λαβή στη βάση του είναι κοίλη εσωτερικά. Το σείστρο έχει αιγυπτιακή προέλευση και σχετίζεται με γυναικείες θεότητες. Διακρίνεται σε δύο είδη, το ναόσχημο και το κλειστό ωοειδές. Το συγκεκριμένο ανήκει στον δεύτερο τύπο, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως στην Αίγυπτο σε τελετουργίες θρησκευτικού χαρακτήρα. Η κατασκευή του σείστρου από πηλό δεν ενδείκνυται για την παραγωγή ήχου. Η κοίλη λαβή και η ελαφριά κατασκευή υποδηλώνουν τη δυνατότητα χρήσης του ως πραγματικού μουσικού οργάνου. Το γεγονός ότι αποτελούσε κτέρισμα παιδικής ταφής, καθιστά πιθανή την ερμηνεία του ως μουσικού παιχνιδιού.