Σκύφος – Κάνθαρος – Κύλικας

Σκύφος – Κάνθαρος – Κύλικας

1. Σκύφος (αγγείο πόσης). Μέσα 5ου αιώνα π.Χ. / Ερυθρόμορφο αγγείο πόσης αττικού εργαστηρίου που απεικονίζει κουκουβάγια ανάμεσα σε κλαδιά ελιάς (σύμβολα της Αθηνάς που υπάρχουν κυρίως στα αθηναϊκά νομίσματα). Μουσείο Μπενάκη.

2. Κάνθαρος. Χειροποιήτος κάνθαρος από εργαστήρι Αττικής.

3. Κύλικας. 5ος αιώνας π.Χ. Αγγείο πόσης, δίωτη με πόδι Μουσείο Κεραμεικού