Στήλη με ανάγλυφο λουτροφόρου

Στήλη με ανάγλυφο λουτροφόρου

Τμήμα επιτύμβιας στήλης από πεντελικό μάρμαρο. Βρέθηκε στον Πειραιά το 1836. Απεικονίζεται ένα ψηλό αγγείο, στο σώμα του οποίου παριστάνεται ανάγλυφα ένας γυμνός αθλητής να ασκείται με μπάλα. Το ιμάτιό του είναι διπλωμένο και ακουμπισμένο πάνω σε πεσσό. Μπροστά από τον αθλητή βρίσκεται ένας δούλος που κρατά ξέστρο και αρύβαλλο. 400-375 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.