Τυφλή Άρκτος

Τυφλή Άρκτος

Κεφαλή από μαρμάρινο άγαλμα κοριτσιού (άρκτος). Πρόσωπο παιδικό, μαλλιά πλεγμένα στην κορυφή του μετώπου, με διάδημα στο κεφάλι. Τα αυτιά καλύπτονται από ελικοειδείς βοστρύχους. Σύμφωνα με την αρχαιολόγο Σέμνη Καρούζου, πρόκειται για την «τυφλή άρκτο», καθώς ερμήνευσε τα έντονα χαμηλωμένα βλέφαρα και το αβαθές του βολβού ως ένδειξη τυφλότητας. Αρχές 3ου αιώνα π.Χ. Από το Ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος Μουσείο Βραβρώνας.