Τιμητική Στήλη

Τιμητική Στήλη

Στο πάνω μέρος έχει ανάγλυφο αέτωμα μέσα στο οποίο είναι γραμμένα τα ονόματα του επώνυμου άρχοντα Φιλιστείδη από τον Πειραιά και του κοσμητή Ηρακλείδη από τον Δήμο Μελίτης. Στο κύριο σώμα της στήλης αναφέρονται οι εκπαιδευτές, οι αγωνοθέτες και οι νικητές έφηβοι. Στο κάτω μέρος της στήλης έχει παράσταση πλοίου με κωπηλάτες, δύο όρθιους και τρεις στα κουπιά, που ίσως αναφέρεται σε αγώνα «ναυμαχίας». Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.