Τμήμα από Επιτύμβια στήλη

Τμήμα από Επιτύμβια στήλη

Τμήμα από επιτύμβια στήλη του 330 π. Χ., στην οποία απεικονίζεται νέος αθλητής με στλεγγίδα. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.