Χάλκινο τύμπανο

Χάλκινο τύμπανο

Χάλκινο τύμπανο με ανάγλυφη παράσταση του Δία που πατάει ένα ταύρο και διαμελίζει ένα λιοντάρι, και δύο Κουρήτες με μορφή ασσυριακών δαιμόνων που κρούουν τέσσερα τύμπανα. Από το Ιδαίο Άντρο.

Περισσότερα εκθέματα σε αυτήν τη συλλογή: