ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Συμβολή Μουσείου Αφής στην αναγωγή λοιπών μουσείων και πολιτιστικών δομών σε προσβάσιμα πεδία για Όλους

Συμβολή Μουσείου Αφής στην αναγωγή λοιπών μουσείων και πολιτιστικών δομών σε προσβάσιμα πεδία για Όλους

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, με τη μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία του ως προς τη διασφάλιση συνθηκών ισότιμης προσβασιμότητας για τυφλά άτομα και το Μουσείο Αφής, με τα μοναδικά εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές που διαθέτει για προσβάσιμες απτικές διαδρομές και επαφή ατόμων με προβλήματα όρασης με τα προϊόντα της τέχνης και του Πολιτισμού, έχουν αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με δομές και φορείς σε όλη την Ελλάδα, ώστε να αναχθούν σε προσβάσιμα πεδία για Όλους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Μουσείο Αφής αναπτύσσει συνεργασία με τα περισσότερα Μουσεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων και άλλες πολιτιστικές δομές της χώρας και λειτουργεί συμβουλευτικά για την δημιουργία απτικών διαδρομών, εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση μη βλεπόντων επισκεπτών κ.ο.κ., ενώ παράλληλα παράγονται και ενημερωτικά έντυπα/πινακίδες/επιγραφές στη γραφή Βraille από το Ειδικό Εκτυπωτικό Τμήμα του Φάρου Τυφλών Ελλάδος.

Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση και συντονισμένη προσπάθεια κάλυψης βασικών κενών και δημιουργίας ισότιμων συνθηκών προσβασιμότητας για τους μη βλέποντες και συνάμα καλλιέργειας συνείδησης δημιουργικής συνύπαρξης όλων των πολιτών και θεμελίωσης πρακτικών συμπερίληψης.

Μέσα δε από την ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών και συμμετοχή σε πανελλαδικά και διεθνή συνέδρια, επικοινωνεί με κάθε δυνατό τρόπο την μοναδική του παρουσία και προσφορά. Ακολούθως καταλογογραφούνται ενδεικτικές σημαντικές συνεργασίες με φορείς για την προαγωγή της προσβασιμότητας, οι οποίες διαρκώς εμπλουτίζονται ως αποτέλεσμα των ενεργειών επικοινωνίας του Φορέα και του Μουσείου για την ανάγκη θεμελίωσης καλών πρακτικών.

Ενδεικτικές συνεργασίες

Ενδεικτικές συνεργασίες

ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

EΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΦΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΕΦΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΦΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΠΙΣΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ