ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Η συμβολή του εθελοντισμού στην προαγωγή και επικοινωνία του μοναδικού έργου του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος και εν προκειμένω του Μουσείου Αφής είναι σημαντική.

Η ύπαρξη ενεργών εθελοντών, με διάθεση εκπαίδευσης και ουσιαστικής προσφοράς στο πεδίο δράσεων του Μουσείο Αφής, έχει διττή ωφελιμότητα, καθώς αφενός συμβάλλει στην προαγωγή του έργου του και άρα του πολιτισμού και αφετέρου στη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και στην καλλιέργεια συνείδησης αποδοχής, δημιουργικής συνύπαρξης και συμπερίληψης.

ΓΙΝΕ εθελοντής του Μουσείου Αφής

ΓΙΝΕ εθελοντής του Μουσείου Αφής

Η εθελοντική δράση στο Μουσείο Αφής αποτελεί μια μοναδική συνθήκη, καθώς οι εθελοντές αφενός προσφέρουν στο πεδίο υλοποίησης ξεναγήσεων και εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ευρύτερης λειτουργίας του Μουσείου και αφετέρου εισπράττουν μέσα από τη δια-δραση με το κοινό και τα εκθέματα και τα βιωματικά εργαλεία εισπράττουν γνώση, εμπειρίες και βιώματα, διευρύνοντας έτσι πολλαπλά τους ορίζοντές τους ως ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες.

Για σχετικές πληροφορίες και δήλωση ενδιαφέροντος παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε στο: 210 941 5222, με την Κοινωνική Υπηρεσία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος (αρμόδιο τμήμα για το δίκτυο εθελοντών του Φορέα).