Συνεργασία Φάρου Τυφλών της Ελλάδος με την ΕΦΑΑ για την ισότιμη προσβασιμότητα του Αρχαιολογικού Χώρου Ακροπόλεως από επισκέπτες με αναπηρία όρασης

Συνεργασία Φάρου Τυφλών της Ελλάδος με την ΕΦΑΑ για την ισότιμη προσβασιμότητα του Αρχαιολογικού Χώρου Ακροπόλεως από επισκέπτες με αναπηρία όρασης

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, με τη μακρόχρονη εμπειρία και βαθιά τεχνογνωσία σε ζητήματα προώθησης και διασφάλισης ισότιμης προσβασιμότητας τυφλών και μερικώς βλεπόντων, υλοποιεί σε συνεργασία με την Α’ Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦΑΑ), το έργο αναγωγής του Αρχαιολογικού Χώρου Ακροπόλεως σε προσπελάσιμο πεδίο για επισκέπτες με προβλήματα όρασης.

Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση προσβασιμότητας του βράχου της Ακρόπολης για άτομα με απώλεια όρασης, με πολλαπλές παρεμβάσεις και εργαλεία, απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των επισκεπτών, για την ασφαλή και κατά το δυνατόν ανεξάρτητη περιήγησή τους στον χώρο και ισότιμη πρόσβασή τους σε κάθε σχετική πληροφορία. Λόγος γίνεται για δημιουργία απτικής διαδρομής, δημιουργία ειδικής μακέτας και προπλασμάτων, πινακίδων και φυλλαδίων σε γραφή Braille και μεγαλογράμματη γραφή, ειδικών εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα με γραπτές και προφορικές περιγραφές εκθεμάτων, διαθέσιμων μέσω και της ιστοσελίδας της ΕΦΑΑ, καθώς και ειδική εκπαίδευση του προσωπικού στην υποδοχή και διαχείριση επισκεπτών με αναπηρίας όρασης.

Οι δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και αξιολογούνται ανά φάση υλοποίησης για τη διασφάλιση της απαρέγκλιτης εξυπηρέτησης του ύψιστου στόχου, που είναι η συμπερίληψη των ατόμων με προβλήματα όρασης στον πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο δωρεάς του προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.