ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δράσεις για την διασφάλιση των όρων ισότιμης προσβασιμότητας

Δράσεις για την διασφάλιση των όρων ισότιμης προσβασιμότητας

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, στο πλαίσιο της μοναδικότητας των δράσεών του και υπηρετώντας πιστά τον καταστατικό του σκοπό και υψηλό όραμα, σχεδιάζει και εφαρμόζει μέσω του Μουσείου Αφής πρωτοπόρες δράσεις και καινοτόμα προγράμματα και αναπτύσσει συμπράξεις, για τη διασφάλιση των όρων ισότιμης προσβασιμότητας των μη βλεπόντων στον πολιτισμό, στην τέχνη, στην εκπαίδευση και σε κάθε πτυχή του ανθρώπινου βίου και της κοινωνίας εν γένει.

Ενδεικτικά παρατίθενται προγράμματα και άξονες συνεργασιών, με υψηλά αποτελέσματα και με αντίστοιχη προοπτική αξιοποίησης και επέκτασης αυτών ως καλών πρακτικών σε διάφορα πεδία: