ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ

ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ

Πολυθεματικό – εκπαιδευτικό εργαλείο

Πολυθεματικό – εκπαιδευτικό εργαλείο

Η Μουσειοσκευή, αποτελεί ένα μοναδικό πολυθεματικό-εκπαιδευτικό εργαλείο, με πλούσιο και ειδικά επιλεγμένο ενημερωτικό-εποπτικό υλικό, η οποία διατίθεται σε σχολεία όλης της Ελλάδος, αλλά και λοιπές δομές, στο πλαίσιο υλοποίησης των διαδικτυακών προγραμμάτων, αλλά και ανεξάρτητα. Πρόκειται για μια ειδικά σχεδιασμένη και εξοπλισμένη «εκπαιδευτική βαλίτσα», που λειτουργεί ως μέσο βιωματικής επαφής μαθητών και εκπαιδευτικών με την αναπηρία της τυφλότητας.

Ο δανεισμός της Μουσειοσκευής, καθώς και η υλοποίηση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι δωρεάν. Οι αποδέκτες επιβαρύνονται μόνο με το κόστος μεταφοράς της Μουσειοσκευής, η οποία διατίθεται στο κάθε σχολείο για ορισμένο χρονικό διάστημα, με την ευθύνη της επιστροφής του στην ακέραιη μορφή του.Για το δανεισμό μουσειοσκευής, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fte.org.gr

Η όλη δράση θεμελιώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Πολιτιστικής και Καλλιτεχνικής Συμπερίληψης τυφλών ατόμων και ατόμων με προβλήματα όρασης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και ανισοτήτων που υλοποίησε ο Φορέας το 2019 με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.