ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Πολύτιμη ηθική & υλική υποστήριξη

Πολύτιμη ηθική & υλική υποστήριξη

Το Μουσείο Αφής, όπως και τα λοιπά τμήματα του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, λαμβάνει έμπρακτη αναγνώριση του έργου του μέσα στα χρόνια, μέσω της πολύτιμης ηθικής και υλικής υποστήριξη ιδιωτών, οργανισμών, εταιρειών, σωματείων, καθώς και της Πολιτείας. Χάρις στην ευγενική συμβολή αυτών, επιτυγχάνεται η προαγωγή του μοναδικού του έργου, εμπλουτίζονται οι συλλογές του και διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. Το Μουσείο Αφής αντιστοίχως, μέσα από τις δράσεις του τιμά την εν λόγω εμπιστοσύνη, στοχεύοντας πάντα στην πιστή υπηρέτηση του υψηλού του οράματος και μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων και επέκταση των καλών πρακτικών του.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

  • «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας των τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό». Για την περίοδο Μάιος-Δεκέμβριος 2023, ο Φορέας υλοποιεί το έργο: «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας των τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό» με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού”.
  • «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό». Για την περίοδο Μάιος-Δεκέμβριος 2021, ο Φορέας υλοποίησε το έργο: «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό», με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  • «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό». Για το έτος 2020, ο Φορέας υλοποίησε το έργο: «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό» με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  • «Πολιτιστικές δράσεις και Προγράμματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων». Για το έτος 2019, ο Φορέας υλοποίησε το έργο: «Δράσεις Πολιτιστικής και Καλλιτεχνικής Συμπερίληψης τυφλών ατόμων και ατόμων με προβλήματα όρασης για την καταπολέμηση των διακρίσεων: Ανάδειξη και επικοινωνία δράσεων πολιτισμού, δημιουργία ευκαιριών ισότιμης συμμετοχής και συνύπαρξης» με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

  • «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Αφής». Για την περίοδο Μάιος-Δεκέμβριος 2021, ο Φορέας υλοποίησε το έργο: «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Αφής», με την οικονομική υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  • Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ευγενική χορηγία του το 2016-2017, συνέβαλε καταλυτικά στην αποκατάσταση ζημιών και επαναλειτουργία του Μουσείου Αφής.

Η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων (νυν Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης), επί θητείας του κ. Κ. Καρτάλη ως Γενικού Γραμματέα, εμπλούτισε τη συλλογή εκθεμάτων του Μουσείου Αφής, με τη δωρεά 10 αντιγράφων από την αθλητική θεματογραφία. Επίσης δώρισε στο Μουσείο Αφής αντίγραφο του Ερμή του Πραξιτέλους και συνέβαλε στην δημιουργία της αίθουσας Ολυμπιακών Αγώνων.

Βουλή των Ελλήνων

Η Βουλή των Ελλήνων με ευγενική επιχορήγησή της το 2016-2017, συνέβαλε σημαντικά στην αποκατάσταση ζημιών στο Ιστορικό Κτίριο, όπου φιλοξενείται το Μουσείο Αφής και άρα στην επαναλειτουργία του.

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με επιχορήγησή του την περίοδο 2002-2003, συνέβαλλε στην αποκατάσταση του κτιρίου του Μουσείου μετά το σεισμό του 1999.

American Friends of the Blind in Greece

Οι American Friends of the Blind in Greece συνέβαλαν καταλυτικά με ευγενική χορηγία τους στην αποκατάσταση του κτιρίου του Μουσείου μετά το σεισμό του 1999. Επίσης συνέβαλαν στην αποκατάσταση ζημιών και επαναλειτουργία του Μουσείου Αφής το 2016-2017. H οργάνωση μέσα στις δεκαετίες συμβάλλει με διάφορους τρόπους στην προαγωγή και επικοινωνία του έργου του.

Ένωση Φίλων Ακροπόλεως

Η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως στηρίζει σταθερά μέσα στα χρόνια την λειτουργία του Μουσείου Αφής του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος με ευγενικές της χορηγίες, τεχνική υποστήριξη, αλλά και εμπλουτισμό του με ειδικά προσαρμοσμένο υλικό από τον γλυπτό διάκοσμο και την αρχιτεκτονική των μνημείων Ακροπόλεως.

Ελληνική Ομοσπονδία Σωματείων Φίλων Μουσείων

Η Ελληνική Ομοσπονδία Σωματείων Φίλων των Μουσείων με τη βράβευση του Μουσείου Αφής του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος το 2004 για θέματα προσβασιμότητας, ανέδειξε τις προσπάθειες μας για υλοποίηση προγραμμάτων προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα όρασης και κινητικά προβλήματα

Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων

Η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων, με Γενικό Γραμματέα τον κ. Κ. Καρτάλη, εμπλούτισε τη συλλογή εκθεμάτων του Μουσείου, με την ευγενική δωρεά 10 αντιγράφων από την αθλητική θεματογραφία. Επίσης δώρισε στο Μουσείο αντίγραφο του Ερμή του Πραξιτέλους και συνέβαλε στην δημιουργία της αίθουσας Ολυμπιακών Αγώνων.

Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος με ευγενική της χορηγία εξασφάλισε την αγορά ανελκυστήρα κλίμακας για απόλυτη πρόσβαση και των κινητικά αναπήρων στους ορόφους του Μουσείου Αφής.

Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου με ευγενική οικονομική του ενίσχυση, στήριξε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου Αφής το έτος 2019.

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Alpha Bank

Το 2018-2019, πιστά αντίγραφα αρχαίων νομισμάτων εμπλούτισαν την συλλογή του Μουσείου Αφής με την ευγενική χορηγία του τμήματος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Alpha Bank.

Artogether – Τέχνη ατόμων με και χωρίς αναπηρία

Χάρις σε σημαντική δωρεά της Αrt Together το 2019, 10 καινούργια εκθέματα προστέθηκαν στους χώρους του Μουσείου

Λέσχη Lions Hellas Νοτίου Ελλάδας Νήσων

Η προτομή του Ομήρου, ρωμαϊκό αντίγραφο από το μουσείο του Πειραιά, καθώς και ένα εκμαγείο περιστεριού, βρήκαν θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα εκθέματα του Μουσείου μας, ύστερα από τη δωρεά της Λέσχης Lions HELLAS Νοτίου Ελλάδας Νήσων.

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ενίσχυσε τη συλλογή της Νεότερης Ιστορίας του Μουσείου Αφής με τη δωρεά των προτομών των ηρώων της Επανάστασης του 1821, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά, καθώς και το νεκρικό εκμαγείο του Γεώργιου Καραϊσκάκη, δημιουργίες του γλύπτη Ανδρέα Καλακαλά.

Mytilineos

Η Εταιρεία MYTILINEOS στηρίζει με ευγενική χορηγία της την υλοποίηση του “Καινοτόμου Βιωματικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος”, του Μουσείου Αφής για το 2023.